Yara Bamboo Porsgrunn

28. april 2017

Yaras utvidelsesprosjekt til drøyt 2,2 milliarder kroner er i full gang.
Riving av den gamle salpetersyrefabrikken, SS1Q har startet, og parallelt pågår prosjektering av fullgjødsel- og kalksalpeterutvidelsene.
Prosjektet som kalles Yara Bamboo Porsgrunn (bamboo fordi bambus vokser raskt), består av tre deler. To av delprosjektene omfatter utvidelser i fullgjødsel- og kalksalpeterområdet.
Det tredje delprosjektet er ny salpetersyrefabrikk. Det spanske selskapet Tecnicas Reunidas har fått oppdraget med å prosjektere og bygge den nye fabrikken.

Utviklet av: Folkebadet.no