Sundfloen bru

18. august 2015
Sundfloen bru skal forsterkes slik at den kan tåle transport på opptil 60 tonn.
Brua var ferdig bygget i 1968. Lengden er 256 meter hvorav vi har montert stillas på hovedspennet som utgjør 170 meter, til vedlikeholdsarbeidet.
Sundfloen bru går i dag under betegnelsen «myke hengebruer» og var en gang en norsk spesialitet.
Utviklet av: Folkebadet.no