Sikkert arbeidsstillas for Recover

20. februar 2017
Stillas for å kunne jobbe i høyden på en sikker og effektiv måte, tak over tak og inndekking for å kunne jobbe uavhengig av vær
Oppdragsgiver: Recover
Formål: Reparasjoner etter brann
Sted: Stigeråsen, Gulset, Skien
Utviklet av: Folkebadet.no