Rammestillas

rammestillas

Rammestillas brukes til lettere vedlikeholdsarbeid,maling og taksikkring.

HAKI Rammestillaser består av prefabrikerte elementer. Den bygges opp av basisenhetene Rammer, Plan og Rekkverk. Rammene er 0,7 m brede, og planene 0,62 m. Plan og rekkverk leveres i Norge i standardlengdene 3,0 og 1,6 m. Ved bruk av konsoller kan bredden økes til henholdsvis 0,9 og 1,2 m.

HAKI Rammestillaser er beregnet til renovering, om- og tilbygging samt til nybygging.
Med HAKI Rammestillase er det alltid enkelt å utjevne selv store nivåforskjeller da det finnes rammer i 0,5 m, 0,8 m og 1,0 m til bruk i bunnen. Bunnskruen har en justering fra 70 til 550 m m. og til sammen gjør dette at man alltid kan få planene i water. Som adkomst til stillasene kan man benytte lukeplan og Aluminiumsstige eller utvendig trapp av typen UTV. Utv-trappene leveres både som Rammestillasen for øvrig både i stål og Aluminium. Høyeste tillatte belastning på planene er 200 kg/kvm eller lasteklasse 3.

Utviklet av: Folkebadet.no