Isolerer ankerhåndteringsfartøyet Island Victory

8. februar 2019

Bouvet Industries er i full gang med oppdraget på Vard Breivik som innebærer akustisk og termisk isolering av ankerhåndteringsfartøyet.

Oppdraget er intensivt med mange ulike faggrupper som jobber samtidig for å ferdigstille skipet til rederiet Island Offshore.
– Denne kombinasjonen setter store krav til både koordinering og fokus på sikkerhet, forteller Kjetil Stöckel-Kvamme daglig leder i Bouvet Industries, og legger til:
– Samtidig skal ikke det intensive arbeidet gå på bekostning av kvaliteten i utførelsen. Og dette er noe vi kontinuerlig har fokus på.

Det er første gang Bouvet Industries gjør oppdrag for skipsverftet Vard Breivik, og når først oppdraget ble tildelt like før jul i 2018 gikk det bare noen få uker før arbeidet var i gang.
– Arbeidet startet allerede 7. januar og da stilte vi med fire medarbeidere på site. Med planlagt arbeidsomfang planlegger vi å bli opptil ni personer på site i løpet av januar, forteller Kjetil Stöckel-Kvamme.

Utviklet av: Folkebadet.no