Yara Bamboo Porsgrunn

Yaras utvidelsesprosjekt til drøyt 2,2 milliarder kroner er i full gang.

Les mer..

Sikkert arbeidsstillas for Recover

Stillas for å kunne jobbe i høyden på en sikker og effektiv måte, tak over tak og inndekking for å kunne jobbe uavhengig av vær.

Les mer..

Kommunehuset i Bærum

Oppsett av stillase for vasking og maling av kommunehuset.

Les mer..

Gjønneshagen, Bekkestua

På jordet mellom Gjønnes Gård og Gjønnes T-banestasjon bygger Skanska 131 nye leiligheter.

Les mer..

Sundfloen bru

170 meter stilas er montert til vedlikeholdsarbeidet av Sundfloen bru.

Les mer..
Utviklet av: Folkebadet.no